Ekologie
Úspora nákládů a ekologie

Tyto dva pojmy jdou často ruku v ruce vedle sebe, stačí je objevit. Společnostem v České rebublice je vyčítáno, že málo investují do ekologie. Firmy často oponují, že tyto investice jsou drahé. Přitom ani jedno nemusí být Váš případ.

Náš pohled na ekologii je čistě podnikatelský. Ekologický přístup ano, ovšem přínos musí mít hlavně podnik. Nejlépe ve finančím vyjádření.

Navrhneme Vám zelené řešení, které bude mít pro Vás finanční smysl. Úspora nákladů se často skrývá v těch nejzelenějších myšlenkách. Úspora energií, vody, tepla, úklidu nebo silniční daně a mýtného. Vše lze využít ve Váš prospěch!

Na úsporu nákladů pohlížíme ze čtyř stran:
Přímé náklady – takové za které firma přímo platí.
Nepřímé náklady – například úspora času pracovníků, plochu, apod. Nepřímé finanční vyjádření.
Procesní úspora – úspory z procesu, zlepšení postupů, zrychlení procesu, snížení zásoby.
Vyjednávací úspora – úspory vzniklé při vyjednávání s dodavateli, otevření nových jednání o již uzavřených kontraktech, několikanásobné kola vyjednávání s novými dodavateli.