Ostatní
 

POPIS

1

V průběhu let kdy se formoval a doplňoval náš tým jsme uskutečnili desítky drobných projektů, které souvisely převážně s procesní částí fungování firem a zpravidla měly za úkol snížit náklady nebo zjednodušit procesy týkající se přijmu objednávek, jejich zpracování, fakturace a v neposlední řadě skladových procesů a distribuce.

PROJEKT

2

Mezi zajímavé projekty uvádíme zavedení tisku návodů přímo ve skladu pro zboží, které společnost distribuovala v rámci své sítě. Byly navrženy optimální prostory, provedeny stavební úpravy, nastavena datová komunikace. Díky moderním technologiím bylo dosaženo absolutní efektivity, kdy dva tisíce návodů o velikosti až 225 stran, každý pro jiný typ zboží, byl schopen vytisknout jediný zaměstnanec. V porovnání s původním systémem nákupu brožur od dodavatele firma navíc ušetřila 40% nákladů a z procesního pohledu získala absolutní flexibilitu a nezávislost na původním dodavateli.