Dakine
 

POPIS

1

JMT enterprise – výhradní dovozce značky Dakine. Zadání projektu bylo velmi podobné pro většinu společností v České republice, které se zabývají importem zboží z partnerských nebo mateřských organizací. Požadavek zrychlení importu včetně celních procedur. Zjednodušení postupu při vykládce zboží. Zjednodušení a zrychlení procesu sortování, uskladnění, manipulace a pickingu zboží.

PROJEKT

2

Provedena analýza výchozího stavu. Zpracována předběžná studie nově navrhovaných postupů, které byly dále konzultovány s klientem. Navrženy změny, které se týkaly samotných dodavatelů našeho klienta, především způsobu balení a nakládky. Pomocí systému Fine Planning simulován a navržen optimalizovaný tok zboží skladem. Zvláštní pozornost byla věnována vlastnímu pickingu zboží a možnosti jeho automatizace. Klient po zavedení změn ušetřil 15% nákladů na skladových procesech a zrychlil dodávky zboží o 25%.