Reengeneering
Reengeering a podpora implementace SAP

Reengeneering znamená zásadní přehodnocení a radikální rekonstrukci podnikových procesů tak, aby mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení výkonnosti a kritických ukazatelů nákladů, kvality, rychlosti a úrovně služeb.

Předpokladem úspěšného provedení reengineeringu je analogicky položení si těch nejzákladnějších otázek, které se týkají podnikové činnosti a procesů v něm probíhajících. Častou chybou je, že při reengeeringu se management podniku neustále přidržuje nepsaných, zažitých pravidel, které jsou dále nepoužitelné. Z tohoto důvodu by se měl podnikový management, který hledá nový záčatek pro svůj podnik, zbavit starých pravidel a nepovažovat nic za předem dané a neměnné.

Dramatické zdokonalení z hlediska měřidel výkonnosti vyjadřuje očekávané kvantitativní skoky, které podnik potřebuje pro svoje oživení. Tím jsou vyloučeny jakékoli změny, které mají jen pozměnující charakter nebo chvilkový účinek. Rozhodnutí o provedení reenineeringu by mělo být dáno až v momentě, kdy si management podniku opravdu uvědomí, že je potřebná převratná změna.

V reálném světě jsou zpravidla tři typy firem, pro které je reengeneering vhodný:

  • Firmy, které jsou ve vážných problémech a nemají jinou šanci, než provést reengeering
  • Firmy, které se vyhýbají problémům částečnými změnami, ale uvědomují si blížící se hrozby
  • Firmy ve vrcholné pozici, které mají ambiciózní a silně agresivní přístup

Reengeering se zpravidla týká těchto činností firmy:

Podpora implementace SAP

Výsledek implementace SAP je tak dobrý, jak dobře dokáže firma popsat svoje procesy, které má nastaveny. Pokud je implementační tým správně a úplně informován, úspěch je zaručen!
Implementace nového ERP do podniku má zásadní vliv na nejzákladnější životní funkce firmy. Proto je nezbytné věnovat maximální úsilí přípravným fázím.
Prošli jsme několika implementacemi systému SAP, máme proto bohaté zkušenosti s popisem činností, přenosem databází, přípravou pracovních postupů a návodů pro personál i závěrečným školením.